is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De hetairen, vooral die van Grieksche afkomst waren, werden met minder gestrengheid behandeld dan de dicteriaden, auletriden, danseressen of muziekspeelsters. Indien in zekere omstandigheden evenwel haar gedrag te veel in tegenspraak was met den geest der wet, aarzelden de rechtbanken niet haar aan het vernederende van haar treurig beroep te herinneren.

Tot voorbeeld moet men het pleidooi lezen van Demosthenes tegen Neera, een courtisane, die een burger van Athene, Stefanus genaamd, gehuwd had. De groote redenaar, na de wetten aangehaald te hebben, volgens welke men burger werd, eindigt met dit welsprekend slot, dat een echt bewijsstuk daarstelt van de wet op de prostitutie: „Gij kunt de beleedigingen tegen onze zeden van de zijde eener vrouw niet ongestraft laten, die zich openlijk door geheel Griekenland geprostitueerd heeft, eener vrouw, wier voorouders haar geen titel van burgeresse nagelaten hebben of aan wie het volk dien toegestaan heeft. En waar heeft zij haar schandelijk bedrijf niet uitgeoefend ? Waar heeft zij het loon voor hare misdadige genegenheid niet ontvangen? Heeft zij niet den geheelen Peloponnesus doorloopen? Heeft men haar niet gezien in Thessalië en in Magnesië met Simus van Larisse en met Eurydamos, zoon van Midias ? In Chio en in het grootste deel van Jonië met Sotades den Cretenzer? Prees Nicarette haar niet, toen zij haar nog toebehoorde? Maar waartoe is eene vrouw niet in staat, die zich aan mannen overgeeft, en die overal een ieder volgt, die haar betaalt ? Moet zij zich niet schikken naar elk verlangen van hen, aan wie zij zich overgeeft ? Kunt gij een dergelijke vrouw, van wie openbaar en algemeen bekend is, dat zij zich door het geheele land geprostitueerd heeft,