is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op een gegeven oogenblik alles geschikt werd door groote schadevergoedingen aan den belanghebbende door de onvoorzichtige minnaars uitbetaald, die zich aan de schande van een openbare geeseling wilden onttrekken, welke onvermijdelijk gevolgd werd door de straf met de zwarte radijs (').

Ook gebeurde het soms wel, dat een dictériade zich voor een gehuwde vrouw uitgaf, en dan in vereeniging met een koppelaarster een onnoozel man exploiteerde, die zich dooide vertooning van de overspeelster liet vangen.

§ IV. De vrije prostitutie. De courtisanen.

De vrije dictériaden. — De wettige prostitutie werd in Griekenland dus niet alleen vertegenwoordigd door de vrouwen, die verblijf hielden in de erkende of in de gemeentelijke dictérions, door Solon tot stand gebracht. Zij had ook hare vrije courtisanen, die men in drie groote, wel onderscheiden categorieën kan rangschikken: de dictériaden; die gelijk waren aan de hedendaagsche publieke vrouwen met een kaart, en die het bedrijf voor eigen rekening uitoefenden; de auletriden, danseressen en fluitspeelsters, die voorstellingen aan huis gaven, en op de openbare plaatsen kwamen, en de hetairen, galante vrouwen, demi-mondaines van de eerste of tweede keur, van wie eenigen een zekere rol gespeeld hebben in de letterkundige, wijsgeerige, politieke of artistieke geschiedenis van Griekenland.

(1) Na ze vooraf beiden gegeeseld te hebben, staken de slaven aan de overspelers een groote zwarte radijs in den aars. Deze straf met een soort van plantaardigen paal was zeer pijnlijk en wekte evenwel slechts het hoonend lachen der menigte op.