is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kraai, de vischvangster! Men had ook de min, die haar minnaar onderhield, de lantaarn, die naar olie riekte, de zandlooper, die haar klanten slechts den tijd (een klein kwartier) gunde, dat het vallen van het zand in haar tijdmeter duurde, eindelijk de maagd, aldus genaamd door den wijsgeer Timocles ? Dit waren dezelfde meisjes als die men

heden nog de barones, de veelvraat, enz. noemt, want de volken gaan voorbij, de beschavingen verdwijnen, maar de prostitutie blijft als het onmisbare zuiveringskanaal der menschheid.

Uit het oogpunt van physische vormen beschouwd, vertegenwoordigde deze soort van prostituées talrijke variëteiten. Xedarchus van de dictériaden sprekende, zegt: „Er zijn er met een slanke taille, dikken, langen, korten; jongen, ouden, en van middelbaren leeftijd. Uit een oogpunt, dat der zedelijkheid, kan men zeggen, dat zij allen, de eene zoowel als de andere, in gelijke mate dictériades zijn, ofschoon men de nagedachtenis bewaard heeft van enkelen, die vrij wel met de Desgrieux's van voorheen de altijd ware, maar altijd zeldzame rol speelden van de Manon Lescaut's en der Marguerite Gauthier's.

De Auletriden. — Een andere soort van courtisanen omvatte de Auletriden. Evenals de dictériaden waren zij vreemdelingen. Kunstenaressen, muziekspeelsters en danseressen ging men haar in de tavernen en op de openbare maaltijden zien; men liet ze aan huis komen. (*)

Haar talent de fluit te spelen, terwijl zij dansten, bracht haar reeds veel geld op, maar dit was slechts een verleiding te meer, om de mannen tot zich te lokken. Deze klasse

(1) De matronen verwijderden zich, zoodra zij de feestzaal binnenkwamen.