is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die schudde van het lachen, wierpen zij zich op de danseressen, die ofschoon zij zoo'n warm onthaal niet verwachtten» zich toch aan de plichten der gastvrijheid onderwierpen."

De liefde der Auletriden was niet altijd veil. Deze vrouwen waren aan betere gevoelens onderhevig, die zij aan de oefening harer kunst verschuldigd waren, en aan de onafhankelijkheid, die deze haar verschafte. Onder den invloed van de opwekkingen op een feestmaal, waarvoor zij geëngageerd waren geworden, ondervonden zij zelf de gewaarwordingen, die de bezieling harer muziek en dans bij haar toeschouwers opwekte; evenals zij werden zij overweldigd door de koorts van den wellust, en dan weigerden zij als gewone courtisanen behandeld te worden.

Die danseressen, fluitspeelsters, bijna altijd jong en lieftallig, schertsend, vroolijk, onbezorgd voor haar toekomst, vol geestdrift voor haar kunst, medesleepend en opgeruimd, waren bij de bevolking van Athene zeer gezien, die nooit naliet haar komst op de feesten door herhaalde bravo's te begroeten. Velen zijn beroemd gebleven : Boa was de moeder van den eunuuk Philaeterus, die zich tot koning van Pergamus verhief, waarvan hij gouverneur was; Parthenis, die voor de rechtbanken een klacht indiende tegen een burger, die haar geslagen had en die afgewezen werd, omdat zij vreemdelinge en een courtisane was; Pyrallis, bijgenaamd de vogel, omdat zij vleugels scheen te hebben, als zij danste; Sigea, aan wie de strengste deugd geen weerstand wist te bieden; Phormcesium, die in de armen eener niaitres stierf, enz.

De vermaardste onder allen was zeker de Atheensche Lamia. Fluitspeelster in Egypte, won zij het hart van Ptolemeüs, aan wien zij behoorde tot aan zijn nederlaag op zee door den koning Demetrius Poliorcetus. Krijgsgevangene