is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volk dat zich uit eerbied opende, om haar plaats te maken en haar met één kreet van geestdrift begroette. Phrynea trad de zee in, om eer te bewijzen aan Neptunus, en zij wam er uit als Venus bij haar geboorte. Men zag haar , " 00®enbllk °P het zand het zilte water afschudden, dat

uitwrin ^ lend6nen dr°°P' 6n hare natte ^ren

mtwnngen: men zou gezegd hebben, dat Venus een tweede

maal geboren werd. Na deze overwinning van een oogen-

z zich v, 3 ZiCh ^ ^ toejuichin^n, en verborg

zij zich in haar gewonen schuilhoek. Maar de uitkomst van

ze verschijning was daarom niet minder ontzaglijk en de

naam van de courtisane vervulde aller monden en ooren

k jaar vermeerderde derwijze het aantal nieuwsgierigen

van NeDtiT ^ myStei'iën Eleusis en de feesten van Neptunus gingen, om Phrynea te zien."

Het succes van de hetaire van Thespië was te groot ge-

f T ?ntel het onweer om haar

verliefde ! ' W" "J dus afgewezen

liefde voor de onbuigzame rechtbank van den Areopaeus

12 TV V™ ter-dood-veroordeeling

ln begmscl beslist, en de openbare aanklager had

van onTheT11" V°°rgedragen tegen Phry™, aangeklaagd

verleiding derngh ^ ? eeredienst van Eleusis en van 8 'urgers, toen een jong redenaar de hand

rijT ulrekt om m ie dniden' ** h« ha« «<*>-

d. r Z1J" naam 18 Hyperid8^ "» "«t

gei de gunsten van Phrynea genoten, en pleit met warmte de onschuld van zijn vroegere minnares. De rechtbank

spr'eke'n aTten T ge™ell°°S' en Zal het noodIottig vonnis uitspreken Toen brengt Hyperides door een vlugge beweging de

beroemde courtisane voor de balie, rukt haar de kleederen