is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel naakt in al haar welgevormde schoonaf en toont haa' ^onderde blikken van de rechters. Hij eischt heid aan de ver ^ diënt in naam der schoonheidsleer, in de vrijspraak v'\maaktheid der vormen, waaraan de Grieken naam van de v bewezen. En Phrynea wordt vrijgesproken ! altijd hulde heb aan toevoegen, dat Phrynea dankbaar was, Moet men e betwistbare bewijzen van gaf aan haar welen dat zij er °ndediger? Dat was zeker. Maar zij werd versprekenden verntiger, en weigerde hare gunsten niet meer volgens voorZieraten 'en rechters van Athene, een altijd onaan de magis om nje^ van goddeloosheid jegens de godin feilbare voorZ01 WOrden. Het fortuin van Phrynea werd toen beschuldigd te r/J- liet te Corinthe onderscheidene tempels onberekenbaar- -c^en. zij bood de Thebanen aan op haar en gebouwen ^ doen herbouwen, op de enkele voorkosten hun op jiaar muren deze enkele inscriptie zou

waarde, dat ^ ^er heeft Thebe verwoest en Phrynea heeft plaatsen: AleXboUWCl. Maar hare landgenooten weigerden het weder dat zy met het bedrijf der prostitutie ge-

waardig het 8 jiaar dood richtte men haar evenwel een wonnen had- ^ op; door praxitelus gebeiteld en dat in gouden stand ^ Diana te Ephesus geplaatst werd. den tempel even beroemd om haar geest als om

Laïs. - ^Lelijke schoonheid. Nog kind zijnde, werd zij haar onverg^W ^ ^ Niciag genomen, van Sicilië naar in een exped' en a]g slavin aan den schilder Apelles verAthene gebrac ^ ^ Uefde leerde kennen. Eenige jaren later kocht, die zy naar Corinthe, leerde er de kunst van

vrij zijnde, g1' en vestigde zich in deze stad, waar van het hetairism'- ^ wereid rijke vreemdelingen kwamen om alle kanten ^ eriangen, die zij op een fabelachtigen prijs haar gunsten