is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze ondeugd, die volgens Elien, Plato en Xenophon gestraft werd met oneer, verbanning en den dood, werd bij de Elieners en Beotiërs geduld en zelfs toegestaan. En zij was in de stad Chalcis in Eubea, op Chios en op Siphnos, eilanden van den Archipel, zoodanig verbreid, dat men zich spreekwoordelijk van den naam dezer landen als wortel bediende om werkwoorden te maken, die eensluidend waren met sodomieteren. „Volgens Rosenbaum zagen de Grieken in de pederastie slechts een tegennatuurlijken hartstocht, een soort van losbandigheid. Men vond misschien bij de eenen, zegt hij, redenen, die hun bizonderen smaak schenen te wettigen, en men zag in hun doen, om zich vermaak te verschaffen, slechts een middel om hun zinnen te verpoozen, slechts een figura Veneris, die het onanisme nabij kwam. Maar voor den passieven pederast, die de eersten aanmoedigde, bestond een dergelijke reden niet, want men kon een zekere kitteling niet aannemen als een der physische oorzaken van dezen hartstocht. Men moest hem beschouwen als een wezen, dat onder een ziekelijken invloed geplaatst is "

Deze tegennatuurlijke betrekkingen bestonden niet alleen tusschen individuen der lagere standen, maar zij vonden ook plaats bij mannen, die tot de aristocratie behoorden. Een hetaire, Nico genaamd en beroemd om haar spottenden geest, was eens met den schandjongen van Sophocles, Demophon genaamd. Deze vroeg haar verlof, zich te verzekeren of zij geschapen was als de Venus Callipyge: „Wat wilt gij daarmede uitvoeren," zei de zij verachtelijk, „is het om aan Sophocles te geven?"

Een ander geschiedkundig bewijs voor de tegennatuurlijke liefde is de geschiedenis van den hartstocht van Socrates voor Alcibiades, die verscheidenen beschouwd hebben als een