is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd. Zij eindigt aldus het verhaal van dit tooneel van hysterische verrukking. Megilla vervolgde my langen tijden maakte mij een prachtig halssnoer en een doorschijnen kleed cadeau. Ik gaf mij aan haar over; z« omhelsde mij toen als een man: zij dacht dit te zijn; zij ha.ndel1de en bezweek onder den indruk van den wellust. „En welke of hoe waren jouw gewaarwordingen?» vraagt haar v"en^Clenan rium. „Vraag mij de rest niet," antwoordt haar Lesena „Een werkelijke schandelijkheid! Bij Urania! Dat zal ik met open-

zeer lang uitweidt over de tribaderie der courtisanen en fluitspeelsters, heeft belangrijke overwegingen op dit punt gemaakt: „Deze vrouwen waren minder gesteld op de liefde der mannen," zegt hij, „dan op die waarvani ztf alleen het genot hadden. Jong reeds in de kunst van den wellust geoefend, ontstonden bij haar weldra u|tsP^"g^ waarin haar verbeelding heur zinnen meesleepte Haar g heele leven was één eeuwigdurende strijd naar ontucht een onafgebroken studie van lichaamlijk schoon; door steeds haar eigen naaktheid en die harer gezellinnen te zienvo den zij smaak erin en schiepen zij zich zonderlinge genietingen' die des te meer zonder medewerking harer minnaars vurig waren. daar deze haar dikwijls koud en gevoelloos lieten De geheimzinnige hartstochten, die aldus ij e aultriden ontbrandden, waren heftig, verschriklijk, ijver-

"Deze' oxiden waren bij de fluitspeelsters zoo ingeworteld, dat zij zich dikwijls onderling op feesten vereenigden, waarop geen man toegelaten wei ,

maakten zij uitspattingen onder aanroeping v Peribasia. Op deze feesten, die men calhpygische feesten