is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op deze nachtelijke bijeenkomsten vond men ingewijden van alle rangen en zelfs mannen en vrouwen van de eerste standen; en hun aantal was grenzenloos. Het was geen gezelschap, maar een geheel volk, dat deze afschuwelijke uitspattingen pleegde en zelfs tegen den Staat samenspande. Uit dit laatste gezichtspunt deed de consul Posthumius deze vereeniging beschouwen, toen hij haar bij den Senaat aanklaagde en het is misschien alleen deze beschouwing, die hem deed besluiten den godsdienst van Bacchus aan te vallen door deze bijeenkomsten in het jaar 624 van Rome

af te schaffen. O

Indien de Romeinen al voor eenigen tijd de Bacchanalien verboden hebben, lieten zij toch den eeredienst der goede godin bestaan. De mannen waren wel is waar van haie mysteriën verbannen, maar de uitspattingen waren het met. Juvenalis geeft er ons een beschrijving van in zijn zesde satire, die wij in een onzer vorige werken ontleed hebben. ( ) De Liberaliën waren ook gelijksoortige feesten, die in de maand Maart gevierd werden, ter eere van den Pater liber, een pseudoniem van Bacchus. De Phallos nam met eere een plaats in op de feesten der Liberaliën. Zooals wij weten, noemden de Romeinen dit namaaksel der manlijkheid Mutunus. „Dit was het onkuische symbool," zegt de H. Augustinus, „dat men niet in het geheim, maar in het openbaar vereerde en dat men vol praal gedurende de Liberaliën op een wagen door de voorsteden der stad rondvoerde."

Te Livinium duurde het feest van den god Liber een maand, gedurende welke men zich, zegt Varron, aan de vreugde,

(1) Titus Livius, 4e 1). liv. 9.

(2) Médecine et moours de Rome, d'après les poètes latins.