is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Quum tot abortivis foecundum Julia v u 1 v a m,

en dat zij uit haar te vruchtbare lendenen nog trillende stukken scheurde, die door hun gelijkenis tegen haar oom getuigden. Solveret, et patruo similes effunderet offas.

Men ziet: Julia had de vrucht af laten drijven om het bewijs harer betrekking met haar oom Domitianus te vernietigen. Het was ook meestal voor gelijke redenen dat de vrouwen haar toevlucht namen tot de vruchtafdrijving. Corinna, de minnares van Ovidius en de kleindochter van Augustus, liet zich ook behandelen om het bewijs harer betrekkingen met den dichter te doen verdwijnen: „Corinna heeft als zooveel anderen," zegt de schrijver van Amoura, „een aanklager zien komen, die haar levensdagen zou komen verontrusten en als zooveel andere vrouwen heeft zij getracht het kind te vernietigen, dat haar rust en haar schoonheid bedreigde."

Dum labefactat onus gravidi temeraria ventris,

In dubio vitae lassa Corinna jacet.

Ovidius, die niet medeplichtig was aan de misdaad, werd verontwaardigd tegen zijn minnares, daarna heeft hij de goden gesmeekt haar te vergeven; maar hij heeft de vrouw vervloekt, die het eerst het voorbeeld van een dergelijke misdaad gegeven had.

„Zij verdiende," zegt hij, „in dezen strijd tegen de natuur te bezwijken, want zij wilde haren buik slechts voor eenige tijdrimpels besparen;"

Ut careat rugarum crimine venter;

„en zij beliep de kans in het graf te dalen."