is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keling en overspanning. Maar het waren de losbollen en lichtekooien voornamelijk die er het meeste gebruik van maakten. „Hoofdzakelijk," zegt Dufour, in de inleiding van de Worstelschool van Venus, palaestra venera, „kwamen, om ons van een oude uitdrukking te bedienen, de paifumeriën den wellust te hulp. De beide minnenden lieten zich het geheele lichaam met liefelijk geurende oliën zalven, na in welriekend water een bad genomen te hebben; de wierook brandde in de kamer als voor een offer; het bed was met bloemenslingers versierd en met rozenbladeren bestrooid, de meubels ontvingen een regen van nardus- en kaneelolie. De zuiveringen met aromatische waters werden dikwijls herhaald, gedurende die lange uren aan de liefde gewijd, te midden eener atmosfeer, die meer welriekend was dan de Olympus."

Al de hulpmiddelen van den wellust, al de voorwerpen, die nog aan de prostitutie het middel konden verschaffen om kunstmatig de zinnen op te wekken, behoorden tot de geheime handelsartikelen van de Saga. Wij zullen de beschrijving niet geven van al die werktuigen van den wellust en ontaarding, die den dienst der tegennatuurlijke liefde bevorderden.

Die monsterachtige verfijningen van de ontaarde zonen der eerste Romeinen werden door den apostel Paulus geschandmerkt (1) i God heeft hen aan de hartstochten dei schande overgeleverd; want de vrouwen hebben het natuurlijk gebruik der mannen verwisseld voor een tegennatuurlijke gewoonte; en evenzoo hebben de mannen, het natuurlijk gebruik der vrouw verwaarloozende, zich vervuld met onreine

(1) Eerste brief van Paulus aan <le Romeinen.