is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woordelijk voor alle overtredingen, die bij hen plaatsgrepen en de edilen legden hun talrijke boeten op, die zij hetzelfde oogenblik moesten betalen of bij onwil werd, coram populo, een zeker aantal rietslagen door de lictoren toegediend.

De kelders der bakkers, waar de molensteenen stonden om het koren te malen, dienden ook tot schuilplaats van zwervende meisjes en van haar gezellen. Het korps der edilen deed er zijn besten slag, maar verzette zich niet tegen den droevigen handel, die er dag en nacht gedreven werd.

Eindelijk als andere plaatsen der prostitutie, moet men de donkere hoeken noemen, die zich onder de donkere trappen van het circus en tusschen de kolommen en de caveee bevonden, waar de zwaardvechters en de wilde dieren opgesloten waren. Op de dagen, dat er openbare spelen plaats hadden, lieten de minste lichtekooien zich in de vochtige benedengedeelten van het worstelperk prostitueeren. Van af de plaatsen, die zij binnen het gebouw innamen, maakten zij teekens aan de toeschouwers en namen hen door de vomitoria (uitgang) mee naar buiten. Dat duurde gedurende de geheele voorstelling en men zag slechts haar en de publieke omroepers, die haar beschermers waren, langs de trappen der cunei gaan en komen, en der prcecinctiones, rondgaande wandelplaatsen tusschen het podium, waar de keizer, de vestalen, de senatoren en de ridders waren en de steenen trappen popularia, die voor het volk bestemd waren. De edilen duldden deze schaamtelooze tooneelen, die, het is waar, slechts weinig de openbare zedelijkheid kwetsten en verlangden slechts van herbergiers, kroeghouders, bakkers, omroepers, handlangers en beschermers der prostituees nauwkeurig de belasting, meretricium, te betalen.

13