is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Senecus zoo verontwaardigd heeft. „Wij lieten met groote kosten," zegt hij, „deze stoffen uit de meest verwijderde streken komen, opdat onze vrouwen niets meer in het verborgen hoefden te toonen aan haar minnaars." De witte linten, vittce tems, die de haren der jonge meisjes en deieerbare vrouwen bijeenhielden, waren haar niet vergund. Zij moesten een blonde pruik dragen of zich de haren geel laten verven, wat zij op straat onder een kap, paUiolum, verborgen. In het circus, den schouwburg of publieke bijeenkomsten droegen zij een bizonder kapsel, volgens haar keus: de myter, de krans of de tiara met bloemen en soms een versiersel van goud of edelgésteenten. De myter, minder uitgesneden dan die van de R. C. bisschoppen, was evenzoo van twee slippen voorzien, die zij over de ooren haal-

jen Eindelijk moesten zij met sandalen geschoeid zijn;

geregen laarsjes waren alleen den matronen veigund.

Bij een besluit van Domitianus was het haar verboden in een draagkoets door de straten te gaan (x) Want dit voertuig, bij zijn verschijning door de zwangere matronen bestemd, werd spoedig voor de groote courtisanen een soort draagbaar alkoof, door acht slaven getorst, waarin zij haar minnaars in het voorbijgaan lieten instijgen, waaraan zij zich dan, na de gordijnen dichtgetrokken te hebben, overgaven. Als zij alleen waren, in patenta sella, vertoonden zij

(1) Dit besluit van Domitianus, betrekkelijk de prostitutie, was evenals die van Augustus en Tiberius slechts huichelarij. Deze gekroonde monsters tooiden zich bij hun troonsbestijging met het uiterlijke van de deugd en gaven den grootsten ijver voor de zuiverheid der zeden voor, terwijl zij tegelijk het voorbeeld der vuilste uitspattingen gaven. Maai', zegt Sabatier, wat vermogen de wetten in het belang der zeden, als de z«den openlijk gekwetst worden door hen zelf, die de wetten maken.