is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich op de openbare wandelingen op kussens uitgestrekt, terwijl zij de blikken der mannen trachtten te trekken en hun lusten op te wekken. Na Domitianus namen zij de draagkoetsen weder in gebruik en de getrouwde vrouwen deden evenzoo, wat aan Senecus deed zeggen: „Toen legden de Romeinsche matronen zich in haar koetsen als om geveild te worden."

DE PROSTITUTIE DER MANNEN.

§ I. Verdorvenheid der Cesars.

Wij hebben achtereenvolgens al de soorten van prostitutie te Rome in oogenschouw genomen, de prostitutie der gastvrijheid, de gewijde en eindelijk de wettige prostitutie door publieke vrouwen, wolvinnen en groote courtisanes, matronen en vrije meisjes uitgeoefend. Wij moeten nu de prostitutie der mannen leeren kennen, die even verbreid was als die der vrouwen en niet alleen onder het plebs, onder vrijgemaakten en slaven, maar ook in de hoogere standen, bij keizers, senatoren en ridders, wier ondeugden en verdorvenheid eeuwig de beschaafde volken zullen verbazen. Ziehier feiten:

Gesar. — Het was hem niet voldoende Posthumia, de vrouw van Servius Sulpicius; Lollia, die van Aulus Gabinius; Tertulla, die van Marcus Crassus; Marcia, die van Cneius Pompeus; Servilia en hare dochter Tertia verleid te hebben ('). Na al de overspelen, waarin hij de Romeinsche matronen meegesleept had, na zijn liefde voor de koningin Eunoe van

(1) Suetonius cap. 4. Les douze Cesara.