is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nasci potuisse." De voorspelling was juist, doch volgen wij Suetonius, den geschiedschrijver der Cesars: „Zonder over zijn schandelijken omgang met vrije mannen en over zijn overspelige minnarijen te spreken, verkrachtte hij een Vestaalsche maagd, Rubria genaamd. Hij liet een jongen, Sporus genaamd, ontmannen en huwde hem met den plechtigsten luister. „Puerum Sporum. exsectis teslibus, etiam in muliebrem naturam transfigurare conatus est: cum dote et flarnmeo p< i solemni nuptiarum celeberrimo officio deductum ad se irro uxore habutt." (») Hij liet dezen Sporus als een keizerin kleeden en vergezelde hem in een draagkoets op de vergaderingen en markten van Griekenland en in de verschillende wijken van Rome, terwijl hij hem af en toe kuste, identidem exosculans. Het is bewezen, dat hij van zijn moeder zijn minnares wilde maken en dat de vijanden van Agrippina hem terughielden, uit vrees dat deze heerschzuchtige en geweldige vrouw misbruik zou maken van deze nieuwe soort van gunst. Hij nam onder zijn bijwijven een lichtekooi op, die veel op Agrippina geleek; en men verzekert zelfs dat men telkenmale, dat hij met zijn moeder in een draagkoets uitging, op zijn kleed sporen van zelfbevlekking zag, libidinatum inceste ac maeulis vestis prodüum affirmant.

Hij prostitueerde zich dermate, dat er geen lid aan zijn lijf was, dat niet bezoedeld was. Suam quidem pudidtiam usque adeo prostituit, ut contamimtis pene omnibus membris. Hij verzon als een nieuw soort van spel zich met een dierenhuid te bedekken en zich uit een loge op mannen en vrouwen te werpen, die aan palen gebonden en aan zijn lusten overgeleverd waren; en als hij die voldaan had,

(1) Suetonius. Leven van Nero, cnp. XXVIII.