is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe anders kan men inderdaad de wreedheden van die mannen verklaren, die in verschillende tijdperken van de geschiedenis de vertegenwoordigers geweest zijn van de geslachtsafwijkingen der volkeren, dan als een soort op wellenden waanzin of als een omgekeerde orde van de geslachtsdrift ? De afschuwelijkheden van Gilles de Laval, Heer van Retz, tegen het midden der XVe eeuw zijn een treffend voorbeeld van deze priapische en bloeddorstige manie. Deze hooge en machtige heer der leenroerigheid offerde na den veldtocht van Frankrijk op zijn kasteel van Machecoul in Bretagne, in de tijdruimte van enkele jaren, meer dan achthonderd kinderen aan zijn tegennatuurlijke hartstochten op. Hij werd hiervoor voor het hooge Hof van Bretagne gebracht. Hij bekende zijn misdaden en schreef aan Karei VII een brief, waarin hij zijn geschiedenis verhaalt. Deze blief is een ware clinische waarneming en verdient medegedeeld te worden. „Ik weet niet," zegt hij, „of ik heb uit mij zelf en uit mijn eigen hoofd, zonder raad van anderen, deze gedachten gekregen aldus te handelen, alleen uit vermaak en opwelling van wellust; trouwens ik vond er een onvergelijkelijk genot in, zeker door aanstoken van den duivel. Het is acht jaar geleden, dat dit duivelsche denkbeeld bij mij opkwam... Toen in de bibliotheek van het kasteel snuffelende, vond ik een Latijnsch boek over het leven en de zeden der Cesars te Rome, door een geleerd geschiedschrijver, Suetonius genaamd. Dit boek was met zeer goed geteekende plaatjes versierd, waarop de uitspattingen van de heidensche keizers gezien werden, en ik las in die mooie geschiedenis, hoe Tiberius, Caracalla en andere Cesars zich verlustigden met kinderen en er vermaak in vonden ze te martelen. Waarop ik die Cesars wilde nadoen en dienzelfden