is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij na zijn dictatuurschap velden gebouwd had, die zoo uitgestrekt waren als de ruimte door een der paleizen van zijn afstammelingen ingenomen. Het volk is niet meer waard dan de Senatoren; het heeft geen sandalen aan de voeten en laat zich luid klinkende namen geven; het drinkt, speelt en geeft zich aan ontucht over: het circus is zijn tempel, woning en forum. De oudsten zweren bij hun rimpels en grijze haren, dat de Republiek verloren is als zoo'n koetsier niet het eerst afrijdt en behendig langs den hoeksteen gaat. Door de lucht van het vleesch gelokt volgen die meesters der wereld vrouwen, die als verhongerde pauwen schreeuwen en sluipen zij de eetzalen der meesters binnen."

Volgens Socrates, den schoolschen godgeleerde, door Chateaubriand aangehaald, waren de ongeregeldheden der politie buitengewoon; men kan er over oordeelen door een gebeurtenis onder de regeering van Theodosius voorgevallen: de keizers hadden groote gebouwen laten oprichten waar de molens en de ovens zich bevonden om het koren te malen en het brood te bakken, dat aan het volk uitgedeeld werd. Verscheidene herbergen hadden zich nabij die huizen gevestigd ; publieke vrouwen lokten de voorbijgangers in die inrichtingen; maar zij waren ternauwernood binnen, of zij vielen door luiken in sousterrains. Daar bleven zij voor het overige 'van hun leven gevangen om de molens te draaien, zonder dat ooit hun bloedverwanten konden te weten komen, wat van hen geworden was. Een soldaat van Theodosius, in den strik gelokt, trok zijn dolk, doodde wie hem vast wilden houden en ontkwam. Theodosius liet de gebouwen slechten, die boven deze holen stonden; en hij deed tevens de huizen van prostitutie verdwijnen, waarheen overspelige vrouwen verwezen werden.

15