is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evenals de meretrices, zich op den heiligen weg vertoonon. Evenals deze wilden zij haar bedkoetsen hebben, zich goed voordoen op rijke kussens en zich door een talrijken stoet van bedienden laten volgen. Zij namen haar modes over, maakten haar buitensporige kleeding na en ten slotte wilden zij ook haar minnaars hebben, patriciërs of plebejers, dichters of boeren, vrijen of slaven, mannen of gesnedenen. Zij stichtten in een woord de prostitutie der matronen.... „De dienstmaagden, die het voertuig begeleidden, waarin zij zich in een meer dan onwelvoegelijke kleeding vertoonden, vei wijderden zich, zegt Walkenaer, bij de nadering van jonge verwijfde mannen, effeminati, wier vingers met ringen beladen waren, de toga altijd sierlijk omgehangen, het haar gekamd en geparfumeerd en het gezicht met die kleine moesjes opgesmukt was, door middel waarvan onze dames in de vorige eeuw heur gelaat zochten aantrok kei ij ker te maken. Men merkte ook in diezelfde plaatsen mannen op, wier kleeding athletische vormen deed uitkomen en die met trots hun gespierde leden lieten aanschouwen. Hun vlugge en krijgshaftige gang bood een volmaakte tegenstelling aan met het effen voorkomen, de langzame en afgemeten passen van die jongelingen, die, de haren zorgvuldig gevlochten en de wangen geblanket, links en rechts wulpsche blikken wierpen. Die twee soorten van wandelaars waren meestal niets anders dan zwaardvechters of slaven; maar sommige vrouwen van een hoogen stand zochten haai minnaars in de lagere rangen, terwijl haar jonge en lieftallige dienstmeisjes zich rein hielden tegen de aanslagen van mannen harer kaste en slechts toegaven aan de verleiding van ridders en senatoren."

De tooneelspelers, de zwaardvechters en de hansworsten