is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nius lezen. Hij verhaalt ons den naijver tusschen tweemannen die op denzelfden schandjongen verliefd waren, daarna de verkrachting in het openbaar door dit verachtelijk persoontje op den jongen Pannychis gepleegd, die zeven jaar oud reeds in al de geheimen der prostitutie ingewijd is; de tooneelen van liederlijkheid van een oude tooveres met een oververzadigd en onvermogend jongen man; het feestmaal van den ouden en afschuwelijken ïrimalcion, met al de verfijningen van een ijdele weelde, een beestachtige gulzigheid en de meest waanzinnige wellust.

Op dit welvoorziene maal, dat slechts een critiek is op de keizerlijke drinkgelagen, woont men tusschen elk gerecht de walgelijke pantomimes der acrobaten bij; de gekruide gesprekken der narren, de wulpsphe dansen der Indische almea's in haar volle naaktheid onder den doorschijnenden sluier, die haar dekt, de wellustige krommingen der hansworsten en de erotische omhelzing van al de gasten. En om het tafereel te voltooien vergeet Petronius niet ons de meesteres van het huis, Fortunata, de wettige vrouw van den gastheer, voor te stellen, terwijl zij zich aan prostitutie met Scintilla, de vrouw van Habinnas, de gast van Trimalcion, schuldig maakt. Dit gebeurt voor het dessert, zoodra de dampen van den wijn het laatste gevoel van schaamte der gasten verdreven hebben. „Op een teeken van hun meester begonnen de slaven Fortunata drie- tot viermaal te roepen. Eindelijk kwam zij. Haar kleed door een bleek groenen gordel opgeschort, liet daaronder haar kersroode tunica, haar kousebanden van gedraaid gouddraad en haar met dezelfde stof geborduurde muilen zien. Zij plaatst zich op hetzelfde bed van Scintilla, die haar voldoening daarover te kennen gaf. Zij omhelsde haar en zij geraakten tot zoo'n