is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heete en vochtige klimaat van het Oosten het eerst bij de vrouwen aandoeningen der baarmoeder en der scheede veroorzaakt, die besmettelijk werden en die zij aan de mannen mededeelden.

Volgens Rosenbaum zou Neumann(') gezegd hebben, na zijn meening over de morbus phenicus blootgelegd te hebben : „men vindt in het schrift van den Pseudo-Galenus een lijst van woorden, die ons doen gelooven, dat de ouden de venerische aandoeningen wel gekend hebben." En die woorden toelichtende komt de Duitsche schrijver ertoe te besluiten, dat de ondeugden van fcllator en van irrumator een der hoofdoorzaken zijn van die ziekten.

De prostitués der beide seksen, die zich aan deze soort van ontucht overgaven, waren onderhevig aan ontstekingen in den mond, de tong en het verhemelte. Tegen hen hebben de hekeldichters hun scherpste satiren gericht en Euripides heeft in het bizonder het feit omschreven als de pijnlijkheid der tong door den mond en het gebruik der geslachtsorganen veroorzaakt. De beschrijving van zweren in de keel door Areteus (a) wordt door Rosenbaum als een zeer goed omschrevene syphilitische aandoening beschouwd, maai ten onrechte aan slecht begrepen oorzakelijke feiten vastgeknoopt. Die keelontstekingen van Egypte en van Syrië waren de gevolgen van het fellare. „Daardoor verklaren zich, v ei volgt Rosenbaum, „de woorden die Salmatius volgens Aetius aanhaalt en die hij hetzelfde verklaart te zijn als de Egyptische en Syrische zweren; want Herodotus heeft ons reeds gesproken over de mysteriën van Bubastis op de feesten van

(1) Manuel de Clinique de Neumann. Vol. VII. p. 88.

(2) De signis et causis acutorum morborum. Cap. 9.