is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zweren der geslachtsorganen. - De zweren der geslachtsorganen komen veelvuldig voor, daar de deelen uit hun zeiven reeds tot verrotting voorbeschikt zijn, zoowel uithoofde van hun natuurlijke vochtigheid, die het bestaan van veel opslurpende klieren en dat der haren verklaart, als omdat zij tevens loozingskanalen zijn. Galianus (x).

Het jaargetijde heeft invloed op de verschijning van die zweren, die veelvuldiger bij warm en vochtig weer voorkomen (8). Zij vertoonen zich in den vorm van spruw, vooral bij de vrouwen. Als zij oppervlakkig zijn, bezitten zij een groote neiging zich uit te breiden. Dikwijls genoeg komt er ontsteking bij en eene opzetting der aangetaste deelen. Dikwijls zijn zij ook pijnlijk, nu eens vochtig, dan weer droog. In de meeste gevallen nemen zij een verrottend karakter aan en hebben zij neiging te verkankeren. In zoo'n geval bestaat gewoonlijk slechts een enkele zweer uit een puist bestaande. Dikwijls ook nemen zij een chronisch verloop en verharden zij dan of bedekken zij zich met uitwassen. Hypocrates (s).

Spleten en barsten komen dikwijls aan de voorhuid voor, als die te nauw of met kracht teruggetrokken is; er vertoont zich dan pijn en ontsteking en als de genezing niet spoedig aangebracht wordt, verharden de kanten en moet men die dan met het mes wegnemen. Maar over het alge-

(1) Meth. med. libr., cap. 4.

(2) Hypocrates, Aph. vol. III. Onder deze weersgesteldheden vermeerderen de uitwerpingen der huid, der vetklieren en der holte van de scheede in overvloed en in stank. Zij staan dus in een zekere afhankelijkheid tot de epidemische regeling. Rosenbaum.

(3) De natura mulierum. vol. II.