is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meen genezen de wonden van de voorhuid moeilijk. Hypocrates (').

Als de voorhuid verkankert, moet men haar rondom afsnijden en het bloed met een gloeiend ijzer stelpen. Paulus van Eginus (2)

Men merkt zweren op den binnenkant van de voorhuid op, die dikwijls genoeg de oorzaak worden van vernauwing der voorhuid en van den Spaanschen kraag. Er bestaan zekere zweren, die een zwartachtige kleur aannemen. Bij andere ziet men uitwassen en vijgwratten opkomen. Celsius (s)

De droge zweren van den eikel moeten onderscheiden worden van de vochtige en etterende, die de oorzaak worden van de vernauwing der voorhuid en van den Spaanschen kraag. De afgescheiden stof is nu eens helder, dan weder etterachtig; zij heeft somtijds een slechte lucht. Deze zweren worden langer en breeder, vreten zelfs den eikel onder de voorhuid weg, zoodat hij afvalt en men verplicht is insnijdingen te doen. Celsius, loc. sit.

Er bestaat een soort zweren circa corona glandis en een andere cancer colis, die zacht en invretend zijn en een helder met bloed vermengd vocht afscheiden. Aetius. (4) Een andere soort der Grieken, breidt zich spoedig uit.

De Pestbuil is een zweer, die zich door steken aankondigt, die door een of meer blaasjes ter grootte van een gierstekorrel gevolgd worden, welke het voorkomen van

(1) Coac. proenot. vol. I.

(2) Lib. VI, cap. 57.

(3| Lib. VI, cap. 18.

(4) Tetrab IV. § 2 en 3.

16