is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderscheiden kan. De laatste zijn schadelijk voor de menstruatie en vruchtbaarheid." Aetius. (*)

Sommige zweren, die zich aan den baarmoedermond vertoonen, hebben den vorm van spleten,, worden hard of maken plaats voor uitwassen. Zij scheiden gewoonlijk een heldere waterige etter af en zijn pijnlijk gedurende den bijslaap. Galianus. (2)

De eigenlijke zweren zijn oppervlakkig en vertoonen ontvellingen ; zij zijn groot en scheiden eene kleine hoeveelheid dik en reukloos etter af. Tot deze klasse behooren de zweren der spruw van Hypocrates. Andere bestaan, die diep en pijnlijk zijn en een stinkenden etter afscheiden. In enkele gevallen vreten deze diep in en worden haar kanten hard; zij laten een stinkenden waterigen etter los, zijn vergezeld door hevige smarten en verwoesten eindelijk het cellenweefsel van de baarmoeder. Deze soort is zeer gevaarlijk en eindigt met den dood. Hypocrates. (8)

De zweren van de geslachtsorganen der vrouw worden gevaarlijk voor den man, die den bijslaap met haar uitoefent, die er mee besmet zijn. Cedrenus (4)

Deze besmettelijke werking was bij de Romeinen bekend, zooals dit feit, door Palladius verhaalt, bewijst. (6)

Gedurende de vervolging der christenen onder keizer Diocletianus werd een jong meisje van een zeldzame schoonheid aangeklaagd christinne te zijn. Voor den rechter ge-

(1) Tetrab. IV. § 4.

(2) De loc. affect. IV. Cap. 5.

(3) De natura muliebri et de morb. muller.

(4) Synopsis. Paris 1647 in folio, pag. 266.

(5) Vita Patrum. Cap. CXLVIII.