is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roepen, zocht zij niet haar godsdienst te loochenen en weigerde zelfs de voorslagen, die deze haar met aandrang en onder bedreigingen deed. Veroordeeld aan de openbare prostitutie prijsgegeven te worden, werd zij naar een lupanar gebracht en door den leno aan al de wellustelingen der stad aangeboden. Op het punt van hun gewelddadigheden te bezwijken, zeide zij hun dat zij op een verborgen plaats een zweer (ulcus) had en dat zij zich zou overgeven, zoodra zij genezen zou zijn. Deze uitvlucht spaarde haar de marteling, die zij vreesde — hetgeen helder op de kennis wijst der besmettelijkheid der zweren van de geslachtsorganen der vrouw, het morbus indecens of leus venerea, waarvan de werking door de prostitués der beide seksen zeer geducht werd.

De bersten. — De zweren en spleten aan den aars waren bij de passieve pederasten zeer gemeen. Galianus noemde hen brandende pijnen en Celsius bersten.

Aetius, die zeer breedvoerig over de ziekten van den aars geschreven heeft, heeft deze aandoeningen gecompliceerd gezien met etterbuilen met een fistelachtig verloop. Inzoo'n geval namen zij een ander karakter aan. Dikwijls vormden zich ook aanzettingen of uitwassen.

Celsius heeft nog een andere aandoening van den aars aangewezen, die het gevolg van de ontucht was: dat was de darmverzakking en een zweer die gelijk was aan een paddestoel, en zich aan den aars of aan de bilspleet vertoonde.

Er bestonden eindelijk nog de vijgwratten en andere vergroeiingen, waarvan wij in een afzonderlijk hoofdstuk zullen spreken.

De ettergezwellen. — De geneesheeren der Oudheid verstonden onder ettergezwel, bubo, elke ontsteking der