is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

snede, gelijkloopend met de liesstreek, bewerkstelligde, en niet met het dijbeen, omdat in dit geval de kanten van de wond slechts moeilijk tot elkander te brengen waren.

De nieuwere Syphiligraphen hebben evenals de heelmeesters der Oudheid een verschil gemaakt tusschen de bubo, die slechts zelden ettert en door een wond of zweer veroorzaakt wordt en de bubo, die door een verbreiding van het giftstof van een chancre en diens samentrekking op een of meer lymphatische zenuwknoopen ontstaan is.

De huiduitslag. — De uitslag der geslachtsorganen, gevolgd door verzwering, de herpen van Hypocrates ('), volgens de uitlegging van den tekst door Henslei, deelde zich door den bijslaap mede. Een passage van Galianus kan in denzelfden geest verstaan worden; want hij staat de besmetting toe, maar men zou niet kunnen bevestigen of er sprake is van de herpen of van een anderen huiduitslag van de scheede. (a)

Aetius heeft in de Tetrabiblon van pustidae spontaneae in pudendis melding gemaakt, die vernauwing teweegbrengen, en in hetzelfde hoofdstuk (3) heeft hij de beschrijving gegeven van sabies scroti, die geneigd zijn zich in zweren met afschilvering te veranderen, terwijl zij een zeer hevig pruritu8 scroti achterlaten. Galianus van zijn kant stelt de psoriasis scroti als een verharding van den balzak voor, vergezeld door jeuking en zelfs door zweren.

De v ij g wr a11 en. Dit zijn vergroeiingen, die in grootere of kleinere menigte zich aan den aars of aan de geslachtsorganen voordoen. Galianus gaf haar den naam van

(1) Aphorisme, vol. III et de liquidorum usu vol. II.

(2) Synops. med. sec. loc. lib. IX cap. 8.

(3) Serm. 2, cap. 15.