is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ringen vertoonende door de onreinheden der prostitutie en de wellustige uitspattingen veroorzaakt.

Eerst omstreeks het jaar 650 der stichting van Rome maakte zij haar verschijning in Italië onder den naam van olifantsziekte der Grieken, en gaf zij aan de venerische ziekten een bizonder kenmerk, die er de secondaire syphilis van maakte.

Men hoort inderdaad Celsius verklaren, terwijl hij zich op enkele alleenstaande waarnemingen beroept, „dat die ziekte het geheele gestel aantast, zoodat zelfs de beenderen aangedaan worden." Maar vóór hem had een Grieksch geneeskundige, Aretheus van Cappadocië, er een aangrijpende omschrijving van gegeven en haar voorgesteld als een vuur, dat zich slechts dan eerst naar buiten openbaart na eerst al de inwendige deelen van het lichaam overmeesterd te hebben. „Bij het opkomen der ziekte," zegt hij, „wordt de huid van het gelaat en van enkele lichaamsdeelen glimmend, eenige dikke en ruwe knobbels komen de een na den ander te voorschijn en de ruimte tusschen die ongelijke gezwellen barst evenals de huid van een olifant open. Spoedig is het geheele lichaam door dergelijke knobbels bedekt; de haren sterven en vallen uit, het hoofd wordt kaal, het gelaat en het schaambeen volgen op hun beurt om het haar te verliezen. Het gelaat wordt bezet met harde en puntige wratten, vurige puisten verschijnen aan de vingers, de knieën en de kin. De wangbeenderen zwellen op en worden rood, de oogen verduisteren en krijgen een koperkleur, de wenkbrauwen trekken samen en worden bezet met groote lijkkleurige wratten. De wangen en de neus geven ook zwartachtige uitwassen te zien, de lippen zwellen op, terwijl de onderste afhangt en kwijlt, de tanden worden zwart, zweren ver-