is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

venerischen oorsprong van de melaatschheid zijn, doch zekere schrijvers vermeenen, dat men geen voldoende aanwijzingen vindt om te besluiten, dat deze ziekte oorspronkelijk de geslachtsorganen aangetast heeft. Maar de geleerde uitlegger der Grieksche en Latijnsche teksten aarzelt niet in zijn werk, VHistoire de la Syphilis dans VAntiquité te bevestigen wat bijna alle nieuwe Syphiligraphen gedaan hebben, dat de melaatschheid en de syphilis te zamen werkende slechts één ziekte gevormd hebben. Voor hen kon, evenals de mentagra zich in psora kon veranderen, de elephantiasis in aanraking gebracht met de morbus phoenicus evengoed ontstaan door den bijslaap en bewijst haar verschijnen voornamelijk op het gelaat niets tegen dit feit, daar de liuidklieren van het gelaat een groote betrekking hebben met de geslachtsorganen. Overigens bewijzen een groot aantal voorbeelden, door schrijvers der middeleeuwen aangehaald, dat de melaatschheid door den bijslaap overgeplant werd; hetgeen toelaat te besluiten, dat de syphilis der XV® eeuw dezelfde ziekte is, maar door een bizonder genius epidemicus gewijzigd, die vijftien eeuwen vroeger onder den naam van elephantiasis heerschte, een ziekte, die haar oorsprong nam in een onreinen omgang en in de uitspattingen der prostitutie.