is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZINNEBEELDIGE GEDENKTEEKENEN VAN DE GESCHIEDENIS DER PROSTITUTIE.

Archeologische bewijzen voor de godsdienstige en gewijde prostitutie.

De geschiedenis van den dienst der Oostersche godheden, die zich aan de prostitutie der Oudheid verbindt, is niet alleen door de geschriften der geschiedschrijvers tot ons overgebracht geworden. Men vindt haar ook terug in do zinnebeeldige gedenkteekenen, zorgvuldig door de archeologen opgespeurd: medailles, opschriften, fragmenten van monumenten, gegraveerde steenen, cameeën, kegels, cylinders, enz.

De teekeningen op die steenen, brokstukken van beeldhouwwerk, schandpalen, ringen, stempels, vazen en bekers in de bouwvallen der oude steden ontdekt, komen getuigenis afleggen voor de werkelijkheid der eerediensten van Mylitta. Priapus, Phallos, Osiris en andere gelijksoortige goden.

Die kleine cylinders en kegels van steen of aardewerk, die men in de kasten van de museums kan zisn, waren zinnebeeldige amuletten, die de mannen en vooral de vrouwen om den hals of aan de armen droegen. De hiëroglyphische opschriften en teekeningen zijn door de archeologen