is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deelen, een onder- en een onderste kleed, een gordel, die beide verbindt en een bovenkleed.

Met de rechterhand en bijgevolg naar de zijde van het gebaarde hoofd, houdt dit beeld een slang bij den staart vast. Eene andere veel langere slang slingert zich om een gedeelte van het middel van het beeld. In de ruimte tusschen de twee armen en de twee slangen ziet men aan beide zijden een gevleugelden draak met geopenden muil, die de slang, die tegenover hem is, schijnt te willen aanvallen. De zonnestralen, waarmede de kop van een der twee slangen omringd is, de halve maan, die boven den kop van de andere slang prijkt en de zorg, die men zich gegeven heeft om de twee kruipende dieren derwijze te plaatsen, dat het eene met het vrouwen- en het andere met het manshoofd oveieenkomt. vertoont zooveel eigenaardigheden, die beslist het voornemen aanwijzen, dat men gehad heeft er de kenteekenen van de manlijke of actieve voorttelingskracht en der vrouwlijke of passieve aan te geven. Nu weet men zeei goed, dat bij de ouden de slang het teeken was van het leven en de voortplanting, zooals men het ziet in de beelden van Isis en van Mithra (fig. 2 en 3) en volgens het beeld van het museum der villa Albani.

Aan de linkerzijde van de basis van den kegel (fig. 1) is een rad, dat niet door de velgen gesloten is, maar waarvan de spaken in een kleinen bol uitloopen. „Dit ook is het teeken van de voorttelingskracht," voegt Félix Lajard er aan toe. Want de uitlegging der zinnebeelden klimt tot een ver verwijderde oudheid terug, daar zij aan de vorming zelf der taal bij de oude Oostersche volken verbonden schijnen

geweest te zijn.

Beneden de voeten van het tweeslachtig beeld bemerkt