is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Cypriërs en Corinthiërs terug, altijd min of meer tot schandelijke ontuchtigheden vervormd. Indien wij bij de Lydiërs het gebruik der openbare prostitutie waarnemen, moet men gelooven, dat zij die, evenals de Cypiiërs en Grieken, van de Peniciërs en Assyriërs met den dienst van Astarte en van Mylitta gekregen hadden. Deze gevolgtrekking schijnt volgens de getuigenis van Strabo gewettigd, die, na over de prostitutie der jonge Armenischen in den tempel van Anais gesproken te hebben, er bijvoegt dat het volgens Herodotus bij de Lydiërs hetzelfde is. Van zijn kant wijst deze geschiedschrijver aan dit gebruik wel degelijk een Aziatischen oorsprong toe, daar hij zegt, dat met uitzondering van de prostitutie der meisjes, de wetten der Lydiërs talrijke overeenkomsten hebben met die der Grieken."

Niet alleen in Azië werd Venus door de eigenschappen

Fig. 5.

van een man voorgesteld. Volgens Guidas en andere schrijvers hadden de Romeinen in Rome zelf aan deze godin standbeelden gewijd, die haar beeld met een baard en met de geslachtsdeelen beider kunne weergaven. Om deze reden