is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(een kleinen omtrek met stralen omringd en een halve maan).

Eenige zinnebeeldige monumenten veroorloven insgelijks den stier en den leeuw te beschouwen als de eigenaaidige ken teek enen van Venus in het Oosten en in het Westen. Wij zullen tot ondersteuning van dit beweren het groote Assyrisehe bas-reliëf van Yazili-Kaïa door Ch. lexier bij Pterium en de kroonlijst in de ruïnen van Babyion opgegraven van de verzameling van baron Roger aanhalen. Het eerste dezer gedenkteekenen stelt de godin staande op een leeuw voor j in het tweede staat zy op een stiei. Ken groot aantal andere monumenten stellen haar nog op leeuwen of stieren zittende voor.

Indien men niettegenstaande de bevestigingen der geschiedschrijvers nog kon twijfelen, dat de Grieksche Venus en de godsdienstige prostitutie als oorsprong den Phenicischen Astartedienst had, zou men nog een stoffelijk bewijs vinden in de op Cyprus gevondene oudheden (fig. 6). Op dit eiland was de bevolking, zooals men weet, Phenicisch, maar het kreeg sedert de oudste tijden Grieksche volkplantingen. De eeredienst van Aphrodite is van daar uitgegaan en de verbeelding der dichters maakte er de godin van, die uit het zeeschuim ontstond. Jules Soury heeft in zijn Etudes historiques bewezen, dat volgens archeologische gegevens de kunst en al de goden van Griekenland uit Azië gekomen zijn. „Onder de Phenicische afgoden van Cyprus, die op het Louvre zijn, zegt deze schrijver, is er een, wiens hoofd met een kroon gesierd is. Halssnoeren hangen om zijn hals en vallen op zijn borst neer. De rechterhand der godin is naar haar borst gericht; de linker naar haar heilige zijde, waaruit de goden en menschen voortgekomen zijn. Is dit niet de houding der Venus van Cnide en van die der Medicis ? Het