is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

267

is hetzelfde gebaar, maar men moet niet er aan denken hierin het teeken te zien van een gevoel van bewogen en vreesachtige schaamte. De algemeene moeder van zooveel

Fig. c.

kinderen, bij wie de schepsels een altijd nieuw leven ontleenen aan haar nooit opdrogende borsten, in stede van haar forschen boezem te verbergen, vertoont dien niet zondei trots aan de menschen en de goden. Haar leger van duiven, dat den geheelen dag door een verliefd gekir laat hooren onder de sombere cipressen, die in de gewijde boschjes van den tempel groeien, de duizende volgelingen der beide seksen, die haar dienen, de menigte pelgrims, die op de feesttijdén zich beurtelings in het heiligdom en onder de tenten der priesteressen komen vermaken, dit al houdt van de goede godin en van haar tempel die kuische en beschaamde