is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Museum van schilderijen, bronzen en standbeelden van Napels bevat zeer merkwaardige origineelen, die met een groot artistiek talent door Famin beschreven zijn geworden. Deze gedenkstukken, die zoo'n levendige belangstelling bij de wetenschap opgewekt hebben, hebben de eeuwen doorloopen en zijn in den schoot der aarde bewaard gebleven om aan de komende geslachten de geschiedenis te leeren. Velen zijn op de hellingen van den Vesuvius, begraven onder de vulkanische asch te Herculanum, Pompei en Bastia ontdekt geworden.

Volgens het bestek der huizen van Pompei heeft men kunnen aannemen, dat bij gezeten lieden een verblijf gewijd was aan den dienst van Venus. De Latijnen noemden het Venereum. Deze kamer bevatte gemeenlijk ontuchtige schilderingen, in het Latijn Libidines. In bijna alle huizen heeft men erotische voorwerpen weergevonden in beeldhouwwerk, brons, marmer, kristal, aardewerk of andere grondstoffen, priapen, amuletten of andere onkuischheden. Waaruit door de studie en de vergelijking der oudheden, waarvan het overzicht alleen de schaamte opwekt, voortspruit, dat er voor het christelijke tijdperk geen andere eeredienst bestond, dan dien men theophallisch zou kunnen noemen.

Men heeft in Pompei verscheidene lupanaria teruggevonden, op welker deur men een groot priapisch teeken in steen ziet. Maar niet alleen in de publieke huizen werd de eeredienst van Priapus beoefend. De Romeinen namen dezen werkelijk in ernst op, en brachten hem eene hulde, die in strijd was met hun wijsgeerig scepticisme, zooals een basreliëf in marmer, op plaat IV in het werk van Famin voorgesteld bewijst.

Dit bas-relief vertoont een tooneel binnenshuis, een daad