is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

berg Yiminal in de bouwvallen van een ouden tempel ontdekt; het is heden nog in die stad te zien. Het is van marmer en omstreeks drie palm hoog.

In de galerij van Florence bevindt zich een groep, een staande vrouw voorstellende, wier hoofd, geheel bedekt door een soort muts, een weinig natuurlijken vorm vertoont. Haar handen, die veel lager dan de heupen reiken, schijnen haar kleederen op te tillen en een gedeelte van haar ontbloot te laten. Een enorme Phallos verheft zich van den grond tot de geslachtsdeelen van dit beeld, die uitermate kenschetsend met het bovenste deel van den Phallos in aanraking schijnen.

De kabinetten van oudheden, voornamelijk dat der nationale bibliotheek te Parijs, bezitten verscheidene ontuchtige amuletten, die den eeredienst van Priapus te Rome bewijzen. „De eenen," zegt Dulaure, „stellen den Phallos voor vereenigd met de mullos of de nabootsing van het vrouwelijk geslacht. Anderen stellen den Phallos alleen voor, maar voorzien van twee vleugels en een paar vogelpooten en somtijds van belletjes. Andere ontuchtige amuletten hebben den vorm van een liggenden hond of van menschelijke gevouwen dijen en beenen zonder lichaam. De welvoeglijkste stellen een gesloten hand voor, waarvan de duim tusschen de twee voorste vingers geplaatst is. Dit beeld noemen de oudheidkundigen de ontuchtige hand."

Evenals Osiris somtijds met een drievoudigen Phallos prijkte om de menigvuldigheid van zijn voorttelingsvermogen uit te drukken, evenzoo vindt men op veel oude monumenten een dubbelen of drievoudigen Phallos afgescheiden of vastzittend aan een menschelijk lichaam. Er bestaan er in Frankrijk op de brug van den Gard en in het amphitheater van Nimes, die afzonderlijk zijn.