is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het koninkrijk van Napels en in de provincie Pcucetia heeft men gegraveerde steenen gevonden, die het beeld van Priapus voorstellen, van een dubbelen Phallos voorzien; en in de stad Trani een votief tafereel in baksteen, dat denzelfden afgod met een driedubbelen Phallos laat zien.

Die losse Phallos, Fascinum genaamd, wordt gebeeldhouwd ■of gegraveerd op vazen, gereedschappen en in het algemeen op meubels teruggevonden. In de kabinetten van oudheden zijn de ontuchtige gegraveerde ringen, zegels, medailles en steenen niet zeldzaam. M. de Chaduc, een Fransch oudheidkundige, was er in geslaagd in zijn verzameling drie tot vierhonderd der meest zeldzame ontuchtige gegraveerde steenen bijeen te brengen.

De beelden van Priapus waren langs de wegen geplaatst; ■en in dat geval werden zij gelijkgesteld met Mercurius of Termen genaamd. Zij dienden, zegt Scaliger, den weg aan te wijzen door de richting van hun lid. De beroemde philoloog heeft een van die Phallo-Hermen te Rome in het paleis van «en zeer bekend Kardinaal gezien.

„De Phallos aan een wegwijzer toegevoegd," merkt Dulaure op, „moest de reizigers voor ongevallen hoeden, evenals de Phallos aan een boomstam gehecht aan de naburige velden voor den oogst nadeelige zaken moest afwenden; dit was het standvastig gevoelen der ouden en de eenige reden der oprichting van een zoo groot aantal afgodsbeelden van Priapus."

De gegraveerde steenen, door d'Harcanville (') beschreven, klimmen bijna allen tot den tijd van Augustus en Tiberius op. Zij stellen Termen van Priapus voor, offeranden aan den God

(1) Monuments du culte secret des dames romaine9. H. d'Harcanville.