is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Slechts met goud en niet dan met goud kon Gesar de neiging voldoen, die hem aan hartstochten van elke soort overleverde, en die hem de hoogste vrouwen der Romeinsche aristocratie als minnares gaf, die zich aan hem als gewone lichtekooien overgaven, welke men roept en betaalt. Het is waar dat, als huwelijks-gelijkheid, Pompeia de wettige vrouw van Cesar, eens den jongen Clodius, haar minnaar, in den tempel van Venus-Urania liet komen. Deze onderging, ontdekt zijnde, een vervolging. Hij werd op last van den keizer ontslagen, die bij deze gelegenheid de beroemde woorden sprak: „De vrouw van Cesar moet zelfs niet verdacht worden." Dit was behendig.

Een andere medaille vertoont Claudius als vrouw gekleed met de keizerin Postumia voor een drievoet van het altaar der godin.

Laat ons nu de cameeën van Arellius beschouwen, die Augustus voorstelt, als hij zich aan zijn oudoom Cesar prostitueert. Wij weten, dat het volk, toen hij in den schouwburg was, eens deze verzen op hem toepastte :

Vides ne ut cinccdus orbem digito temperet?

Ziet gij hoe een prostitué de teugels van de wereld houdt ?

De zinnebeeldige monumenten komen steeds, zooals men ziet, de geschreven getuigenissen der geschiedenis versterken.

Ziehier nog anderen. De camee van Apollonius van Sicyone stelt een ontuchtig tooneel voor tusschen Augustus en zijn dochter Julia, die de geschiedschrijvers altijd als een toonbeeld van schoonheid, geest en kuischheid beschouwd hebben.

De camée van Artemon Rhodius geeft de keizerin Livia te aanschouwen, terwijl zij twee jonge meisjes aan Augustus,