is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deed zijn onbeschaamden hartstocht, en hij draalde niet met zijn broeder, die de fluit speelde, hetzelfde te doen."

De camee van Terentius laat denzelfden Tiberius zien, terwijl hij zich met drie lichtekooien aan de buitensporigste ontucht overgeeft. Het is compleet.

De medaille door plaat XVII voorgesteld is ook een tooneel van walgelijke prostitutie tusschen Mallonia, een dame der hooge Romeinsche aristocratie, en Tiberius.

Plaat XXV is de reproductie van een medaille, die de prostitutie van de vrouw van Piso met Caligula herinnert, dien keizer, welke van zijne zusters eischte, dat zij zich aan hem en aan zijne deelgenooten in de ontucht zouden prostitueeren.

De medaille, op plaat XXVII geteekend, is een tooneel van prostitutie van mannen en vrouwen met Caligula. Het onderwerp van deze medaille is door een beroemd hekeldicht der bloemlezing uitgelegd.

De camee van Appollodorus van Messina (plaat XXVIII) stelt Caligula voor als Cassius Cherea hem het wachtwoord vraagt. De keizer toont hem de hand in een ontuchtige houding en geeft als parool: Priapus. Dit was de oorzaak van zijn dood.

De camee van Pythadores van Tralies is de beeltenis van Messalina, aan Priapus veertien mirte-kransen wijdende, als zooveel overwinningen op veertien krachtige kampvechters behaald.

De camée van Epitincanus is eene scène tusschen Nero en een vestaalsche maagd, die gedwongen wordt zich aan hem te prostitueeren (plaat XXXIV).

De camée van Craterus stelt Nero als vrouw gekleed voor en zich aan Doryphorus overgevende, die zeer verrast is door de gril van zijn meester.