is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Uitgever dezes is mede verschenen:

EN" HYMEN.

ONTDEKTE GEHEIMENISSEN

VAN DE

LIEFDE ETST DEN ECHT,

EEN ONMISBARE RAADGEVER

VOOR

GELIEVEN EN GEHUWDEN,

om in <le liefde en in den huvveHjksstaat altijd gelukkig en tevreden te kunnen leven, en daarin steeds meer behagen te vinden,

GEVOLGD DOOR

een Onderricht in de geheimen der Gesiachts-Vereeniging en verseheidene zeer belangrijke voorschriften.

UIT HET HOOGDUITSCH

VAN

PR. pDUARD )VlNKLER.

VIERDE DRUK.

Prijs 90 Cent.

STA VROEG OP.

OVElt HET NUT VAN HET VROEG OPSTAAN

VOOR DE

GEZONDHEID EN DE BEZIGHEDEN,

BENEVENS DE MIDDELEN

OM ZICH AAN HET VROEG OPSTAAN TE GEWENNEN

DOOR

Dr. C. RITTBR.

VIJFDE DRUK.

Prijs f 0,40.