is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ELEMENTAIR TEEKENONDERWIJS

VOOR HUIS EN SCHOOL.

BEWERKT NAAR DE NIEUWE METHODE VOOR

ZELF-ONDERRICHT

VAN

Edw. ANCOURT,

DOOR

G» HESLINGA TIDDENS.

Deze methode, bewerkt naar een geheel nieuw systeem (door meerdere bevoegde personen het systeem der toekomst genoemd), is liooidzakclijk ingericht voor Huis-onderwas, maar bovenal voor zelf-onderrieht. Evenwel kan zy ook met eene kleine wijziging, die in de inleiding wordt aangewezen, met vrucht voor de schoolklasse gebruikt worden. Behalve de inleidende, practische verklaring dezer methode bevat dit werk 21 groote platen, waarop ongeveer 100 teekenvoorbeelden. Tegenover iedere plaat is de onderwijzende tekst gevoegd met volledige en duidelijke verklaring van iedere opgave of voorbeeld op de plaat aangegeven, en met aanwijzing der correctie. De leerling die dit werk nauwgezet heeft doorgemaakt is in staat verder geheel zelfstandig naar de natuur te teekenen, en zelf' elementair teeken-onderwijs te geven.

Breed folioformaat. Prijs f 2.50.

HET HAAR EK DE BAARI),

HANDLEIDING TOT HET VERKRIJGEN

EN

TOT IN HOOGEN OUDERDOM BEHOUDEN

VAN

EEN SCHOONEN HAARTOOI.

EEN BOEK VOOR BEIBE SEKSEN.

BEVATTENDE

De Natuur-ziektekunde en Genezingsleer van het Haar,

BENEVENS

Middelen om den Haargroei te ontwikkelen en te bevorderen,

DOOR

Dr. A. D E B A Y.

Met een receptenlijst, bevattende de beste en meest krachtdadige bereidingen voor de ontwikkeling, het behoud en het kleuren van het haar en den baard, en om de schub- en korstvormige huiduitslagen, alsmede ongedierten, te verdrijven; benevens middelen tegen kaalhoofdigheid, om het haar te verwijderen van plaatsen, waar men het niet verlangt, enz.

Post 8°. — 178 bladz. druks. Prijs f 1.25.