Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

DE BURGER IJ.

In de middeleeuwen vertoont de Amsterdamsche burgerij zich aan ons oog als een grijze lucht "met slechts een paar tinten: één geloof, éénerlei levensbeschouwing; verschil in rijkdom en stand wel aanwezig doch met weinig schakeering: eene min of meer gegoede burgerij tegenover de armen; gering verschil van ontwikkeling, smaak, zeden

en gewoonten.

In de 16de eeuw komt er werking in de lucht: het grijs versombert, donderkoppen komen opzetten, welhaast begint het te weerlichten, de bliksem flitst door het zwart, de donders rollen en klateren. Als het onweer voorbij ia, zien wij een lucht vol verscheidenheid en schoonheid: tegen het diepglanzend of heischitterend hemelblauw bevallige veeren en stille schaapjes en zware blinkendwitte wolkgevaarten; in de verte, aftrekkend, de donkergrijze bui.

Toen in 1578 Amsterdam „geus" was geworden , hadden Renaissance en Hervorming, strijd om de onafhankelijkheid en omgang met vreemde volken reeds veel verscheiden-

2

Sluiten