Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rika het tweede werelddeel; bijna 4 maal zoo groot als Europa.

Tot het vijfde werelddeel rekent men , behalve het vasteland Australië, de eilanden Tasmanië en NieuwAustralië. Qujnea en [iet dubbeleiland Nieuw-Zeeland, en verder Oceanië, de uitgestrekte eilandenwereld in den Grooten oceaan. Het is dan nog liet kleinste werelddeel (s/,, van Europa). Het vasteland en de groote eilanden liggen alle, de eilandengroepen van Oceanië grootendeels, op het zuidelijk halfrond. Op Australië's noordkust zien we de Carpentaria-golf, op de zuidkust de flauw gebogen Groote Australische golf.

Europa en Azië zijn in 't N. grootendeels

Hoogte' laag en vlak. De groote Europeesche en de Noordaziatische vlakte zijn ten deele van elkander gescheiden door den Oeral. Zuid- en Middel Europa is grootendeels hoog-, en wel meest bergland. Het centrum is het hooggebergte der Alpen. Van Klein-Azië's westkust tot in China strekt zich het reusachtige, zeer hooge Aziatische hoogland uit, ten deele hoogvlakte. De drie zuidelijke schiereilanden van beide werelddeelen zijn hooglanden.

Afrika is bijna geheel hoogland, met smalle strooken laagland langs de kust.

Amerika heeft een groot hoogland langs de westkust, dat in Middel Amerika 't smalst en 't langst is. In 't midden van Noord- en van Zuid-Amerika ligt het laagland. Langs de oostkust van beide continenten liggen lagere berglanden.

Het vasteland Australië is liet hoogst langs de oosten zuidoostkust.

§ 9. De Menschenwereld. Naar verschillende eigenschappen verdeelt men de ± 1500 millioen menschen, die op aarde leven, in groepen. Hier volgt een verdeeling in

negen groepen.

1. de Blanken, waartoe men rekent de Indo-Germanen (de bewoners van Noordelijk Voor-Indië, de Ierzen, de Armeniërs, bijna alle Europeanen en de blanken in de

Sluiten