Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het zoutland Galicië: Wieliczka (Wielitsjka) met een groote zoutmijn, en de hoofdstad Lemberg (185) met veel handel.

In Bosnië-Hercegóvina de hoofdstad Sarajevo.

Aan de Adriatische zee Triest (220), Oostenrijks voornaamste zeehaven, die door een spoorweg over den Semmeringpas met Weenen is verbonden. Fiume is de haven van de Hongaarsche landen.

§ 22. Het keizerrijk Duitschland is ió'/ï maal zoo groot als Nederland en heeft 11 maal zooveel inwoners.

Duitschland omvat een smalle strook der Alpen, de meeste Duitsche middelgebergten, een klein deel van de Henedenrijnsche laagvlakte en het geheele Noordduitsche laagland. Het wordt door het Germaansche volk der Duitschers bewoond, dat zijn eigen taal heeft. Vooral de mijn- en industriestreken langs Rijn en Ruhr, van het koninkrijk Saksen en Opper-Silezië zijn dicht bevolkt. Schraal bewoond zijn de Baltische rug, die, uit West-Rusland komende, door Noord-Duitschland en Jutland om de Oostzee loopt, de Lüneburger heide, de veenstreken tusschen den W'ezer en de Xederlandsche grens, de dorre Eifel, de Alpenketens met het daarvoor gelegen zuidelijk deel der Zuidduitsche hoogvlakte en enkele andere bergketens.

Handel en industrie hebben zich in Duitschland in de laatste jaren sterk ontwikkeld, meer dan in eenige andere staat van Europa, zoodat het op weg is Groot-Brittannië in te halen. De industrie is het meest gevestigd in de Rijnstreek, en langs en in tien noordrand der middelgebergten.

De Duitsche staten, waarvan het koninkrijk Pruisen zoowel de grootste als de belangrijkste is, vormen samen het Duitsche keizerrijk. De koning van Pruisen is keizer van het Duitsche rijk.

Op de Zwabisch-Beiersche hoogvlakte liggen M ii 11 c h e n (560), de hoofdstad van Beieren, aan de Isar, met vele kunstverzamelingen, en Augsburg (100) aan de Lech, welks handel in de Middeleeuwen belangrijker was dan nu.

Sluiten