Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Merwedekanaal kan niet wedijveren met de open rivier, die de Rijnschepen gemakkelijk voor Rotterdam brengt. Daarom heeft Amsterdam den doorvoer van de Noordzee naar Duitschland en omgekeerd bijna geheel aan Rotterdam moeten afstaan. Door de groote kapitalen is de handel nog zeer aanzienlijk, vooral de invoer van Indische producten en de effectenhandel. Groote fabrieken en winkels heeft de stad, doordat zij de plaats is waar een belangrijk deel van het land inkoopen doet. De oude stad is bizonder mooi en karakteristiek; de nieuwe wijken zijn ten deele zeer eentonig. Er zijn vele instellingen van kunst en wetenschap. Het Rijksmuseum bevat een hoogst belangrijke verzameling schilderijen van onze groote oude meesters; het stedelijk museum van de nieuwere; er zijn twee hoogescholen.

In of bij het schilderachtige Gooiland, met zijn hoogeren zandbodem: de vesting Muiden (Muiderslot); \\ eesp met een beroemde chocoladefabriek; de vesting N aard en; Hilversum (26) en Bussum (10), in welke twee veel Amsterdammers wonen. De vroeger vermaarde buitens der mooie Vechtstreek zijn haast alle verlaten.

Bij den Haarlemmermeerpolder Aalsmeer met boomen bloemkweekerij en vruchtenteelt.

In Kennemerland ligt Haarlem (70), de hoofdstad van Xoord-Holland, aan het Spaarne. De stad dankte vroeger hare welvaart vooral aan de nijverheid, die na lang verval thans weer sterk opkomt; lettergieterij en drukkerij, fabriek voor spoorwagens. De omstreken zijn mooi (Overveen, Bloem en daal, Velzen).

In Waterland het dorpje Broek, veel door vreemdelingen bezocht als type van den Noordhollandschen smaak voor popperige tuintjes, geschrobde steenen en geverfde boomen. In de Zaanstreek: Zaandam (24; molens en fabrieken voor hout, olie en rijst), Koog, Zaandijk, VVormerveer, Krommenie, Westzaan (molens, chocolade- en stijfselfabrieken).

Aan 't Noordhollandsch kanaal liggen Purmerend en

BOS NIERMKVKR , Leerb. L. en V., ye druk. 3

Sluiten