Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teitstad, de drukke markt voor de omgeving; vooral komen er schapen en zuivel aan de markt; de lakenfabrieken waren voorheen veel belangrijker dan nu (alleen nog dekenweverij). Bij Katwijk loost het westelijk deel van den Ouden Rijn door groote sluizen. Voorschoten heeft een groote fabriek van gouden en zilveren werken. 's-Gravenhage (259)> oudtijds de verblijfplaats der graven, is de hoofdstad der provincie en de residentie des rijks. De oude stad heeft eenige mooie en in historisch opzicht merkwaardige gedeelten (Binnenhof), de nieuwe zijn ook hier meerendeels zeer eentonig. Heel mooi zijn de omstreken (Haagsche bosch, Scheveningsche boschjes). Den Haag is vooral een stad van ambtenaren , van renteniers, van gepensionneerden (zeer vele Indische). De kunstnijverheid is er zeer ontwikkeld.

Delft (34) heeft drukke markten (boter en kaas) en veel industrie (groote gist en spiritusfabriek, aardewerkfabriek); Technische Hoogeschool. Schiedam (31) heeft vele branderijen, die echter in aantal afnemen; invoer van koren en kolen, uitvoer van jenever en gist.

Rotterdam, waarbij Delfshaven en Kralingen zijn ingelijfd, is een stad van 412 000 inw. De scheepvaart is er overheerschend; ze stijgt steeds meer boven die van Amsterdam : ruim 2/3 van de handelsbeweging van Nederland, naar de tonnenmaat der schepen. Reusachtige nieuwe havenwerken zijn op den linker Maasoever aangelegd (F ei enoord). Het Voornsche kanaal, met de oorlogshaven Hellevoetsluis als voorhaven, is vervangen door den Rotterdamschen Waterweg, waarbij Hoek van Holland is ontstaan, voorhaven en loodsstation en haven voor 't Westland. Rotterdam is voor vele artikelen de haven van het Duitsche Rijngebied, vooral voor het transitoverkeer naar Engeland. Onder de havens van het Luropeesche vasteland wordt het in scheepvaartbeweging alleen door Hamburg en Antwerpen overtroffen. De nijverheid is er ook van belang. Rotterdam is de grootste veemarkt van Nederland. Voor margarine is het de grootste markt van Kuropa.

3*

Sluiten