Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kanaal en het groote kanaal door Walcheren, van Vlissingen langs Middelburg naar Vere, met een zijtak naar Arnemuiden. Het Slaak is eveneens afgedamd. Druk is de vaart in het kanaal van Terneuzen naar Gent.

Buiten de duinstrooken, die behalve door de beide Scheldes, alleen op de westpunt van Walcheren (Westkappelsche dijk) zijn afgebroken, bestaat Zeeland uit vruchtbare zeeklei en is poldergebied Men kan echter bijna overal het water bij eb loozen, zonder dat het, als in Holland, vooraf behoeft te worden opgemalen. Oeverafschuivingen en -vallen veroorzaken in deze provincie veel schade.

Landbouw is overal hoofdbezigheid. Suikerbieten, tarwe, gerst, erwten, boonen, aardappelen, vlas zijn de voornaamste producten. De meekrapteelt en de garancinefabrikatie zijn te niet gegaan. De vischvangst bepaalt zich tot de Zeeuwsche wateren, waarin de oesterteelt belangrijk is. De buitenlandsche handel van verscheiden steden was vroeger zeer levendig; ten gevolge van de dichtslibbing van vaarwaters en van de overmatige mededinging van Antwerpen, Rot terdam en Amsterdam, is hij zeer sterk verminderd. Gevolg: vele „doode" steden. De landbouw heeft echter vele dorpen

tot bloei gebracht.

Op Schouwen liggen Brouwershaven en Zi ei i kzee , in de 16e eeuw beide met drukken handel (het eerste was de invoerplaats voor Hollandsch bier in Zeeland); thans marktplaatsen.

Op Duiveland Brui nis se met drukke mossel- en oester-

teelt en -handel.

Op Tolen het stadje van dien naam, met ansjovisvangst.

X.-Beveland heeft eenige landbouwdorpen; Kort gene

is het grootste.

Op Z.-Beveland is Go es de marktplaats voor de voortbrengselen van vele landbouwdorpen, als Kloet in ge, een der mooiste, 's-Heer-Arendskerke, het grootste. 1 erse ke's oester-teelt en -handel gaan achteruit.

Op het schoone Walcheren is Zeelands hoofdstad, Middelburg (20), van een belangrijke koopstad, die handel

Sluiten