Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit de beekklei wordt veel ijzeroer gedolven; de ijzergieterijen langs den Ouden IJsel zijn daardoor ontstaan.

Aan den Veluwezoom: Arnhem (64), hoofdstad; snelle toeneming der bevolking, vooral door de mooie omstreken (Velp, Rozendaal, Dieren, Oosterbeek); vele buitens; het invaliedenhuis Hronbeek. Wageningen met de Rijks land-, tuin- en boschbouvvschool en landbouwproefstation; in de nabijheid het Sanatorium Oranje-Nassauoord. — Op de Veluwe ligt de uitgestrekte gemeente Apeldoorn (35) met papierfabrieken; grootste eiermarkt van ons land; uitgestrekt villadorp; hec Loo.

In het riviergebied: Kuilenburg met industrie; ZaltHom mei, marktstadje; Ti el, grootste ooftmarkt; Nijmegen (55), waar de Waal langs het noordelijke einde van een boschrijken heuvelrug strijkt; het Valkhof; mooie stad met mooie omgeving; de bevolking neemt snel toe. Zevenaar is een grensstation.

In den Achterhoek liggen: Ter borg, met ijzergieterij, Doetinchem, het centrum voor 't Z. van de Graafschap en Doesburg, alle drie langs den Ouden IJsel, die hier, blijkens de aanwezigheid van een strook rivier- (geen beek ) klei, door een oude Rijnbedding stroomt. Verder het reeds vermelde industriëele Winterswijk; Groenloo, Lochem en Zutfen (19) in het Berkelgebied. Het laatste is een marktplaats, terend op vroeger verkregen welvaart; kruispunt van spoorwegen; mooie Gothische kerk.

§ 35. Utrecht ligt in 't midden des lands. De oostelijke helft, de Utrechtsche heuvelrug, die naar het N. met het Gooiland samenhangt, heeft een meer of min Geldersche (Veluwsche), de westelijke helft, uit klei en laagveen, met plassen, bestaande, heeft een Zuidhollandsche natuur. Op de grenzen van Utrecht en Gelderland de Geldersche vallei, waarin Venendaal ligt, met wol (sajet) en katoenfabrieken. Door het lage midden van de provincie loopt, van de Zuiderzee tot Gorkum, een rij versterkingen en inundatiën, die te zamen de Utrechtsche of Hollandsche linie Vormen en moeten dienen om Holland te verdedigen. De

Sluiten