Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertier door de scheepvaart; Jutfaas, IJ seis te in en de dorpen langs de Lek hebben hoepelmakerij.

§ 36. Overijsel. Het O. en midden van Overijsel (Twente en Salland) ligt tamelijk hoog en watert grootendeels op natuurlijke wijze langs de bochtige Vecht op het Zwartewater af. De bodem is daar grootendeels zand; de heuvelrij van Salland en die van O. Twente bestaan uit grintgrond. Langs de beken ligt beekklei, langs IJsel en Zwartewater rivierklei; het Kampereiland is zeeklei. Uit de Overijselsche zoowel als uit de Geldersche beekklei wordt ijzeroer gedolven. In 't N. en NO. ligt hoogveen, dat reeds ten deele is vergraven. Dedemsvaart (Avereest) is de voornaamste veenkolonie, met veel fabrieken.

Het NW. van Overijsel (Vollenhove) is grootendeels laagveen met door uitvening ontstane en door afslag grooter geworden plassen. In dit polderland ligt Giethoorn, eene oude veenkolonie, waar het verkeer uitsluitend te water plaats heeft. IJsel (Keteldiep) en Zwartewater (Zwolsche diep) zijn tusschen lange dammen in zee verlengd. Voor de kust ligt het lage Schokland, vroeger door schippers en visschers bewoond.

De rivieren en kanalen op de kaart na te gaan.

In 't W. der provincie, op de klei en het veen, meest veeteelt en hooibouw. In de streken van Olst en \\ ije houdt men veel varkens (uitvoer van hammen en worst). Van het bouwland op 't zand zijn rogge en boekweit produkten; heide en bosschen liggen er tusschen.

De Zuiderzeestadjes en Kampen doen aan vischvangst. Van groot belang is de katoennijverheid van Twente, welke zoowel voor Tropisch Azië en Afrika als voor het vaderland werkt. De Twentsche huisvlijt, die zich vooral bezighield met het weven van linnen, is na de scheiding van ons land van België zich als fabrieksindustrie met uitstekend gevolg op de verwerking van katoen gaan toeleggen. Langs den IJsel zijn vele steenbakkerijen. Zwolle heeft ijzerfabr., Kampen (20) werkt in tabak, Deventer heeft o. a. een tapijtfabriek en koekbakkerijen. Zwartsluis

Sluiten