is toegevoegd aan je favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noorwegen heeft een zeeklimaat; onder den invloed van den Golfstroom in verband met de heerschende westenwinden zijn de fjorden, zelfs tot het noordelijkste punt (de Noordkaap op 710 NB.), bijna vrij van ijs. Tot dichtbij de Noordkaap wordt op beschutte plekjes nog een weinig gerst en haver verbouwd. Het Z. van Skandinavië (Götland) is vruchtbaar, verder naar het N. zijn óf de hoogte óf de onvruchtbaarheid van den bodem, öf het vastelandsklimaat van oostelijk Zweden , belemmeringen voor den landbouw.

Hoofdvoortbrengsel van Skandinavië is hout; 47 °/0 van Zwedens, 24 °/0 van Noorwegens oppervlakte is met bosschen bedekt. Zweden levert daarbij ijzer van zeer goede hoedanigheid (Gellivara). De Noren zijn uitmuntende zeevaarders en in dit opzicht echte nakomelingen van de oude Noormannen. De Noorsche handelsvloot is, na de Engelsche, deDuitsche en de Amerikaansche, de aanzienlijkste der wereld.

De handeldrijvende hoofdstad van Zweden, Stokholm (345), heeft een mooie ligging aan en inliet Malarmeer. Göteborg of Gotenburg (165) is de tweede handelstad, met uitvoer van hout. Jönköping (Jöntjöping) fabriceert lucifers. S u n d s v a 1 (Sunclswal) en bijgelegen plaatsjes voeren hout uit.

Christiania (230000 inw.; in 1800: 10000 inw.), Noorwegens hoofdstad , ligt mooi aan een diep insnijdende fjord ; uitvoer van hout, evenals vele langs de zuidkust gelegen havens. Hergen, op de regenrijke westkust, heeft uitvoer van visch en hout. Trondhjem of Drontheim, de oude hoofdstad, heeft nog gedeeltelijk houten huizen. Het kleine Hammerfest is de noordelijkste stad der Aarde.

§ 47. Het keizerrijk Rusland beslaat meer dan de helft van Europa doch heeft, met Finland en het eigenlijk tot Aziatisch Rusland behoorende Kaukasië, slechts 24maal de bevolking van Nederland. De bevolking behoort, met uitzondering van eenige Mongoolsche stammen, o. a. de Samojeden en de Finnen, tot den Slavischen stam.

Europeesch Rusland is het breede oostelijke deel van