Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meest bevaren wordt de \\ olga, de grootste rivier van Europa, die, geholpen door zijn groote bijrivieren, de O ka (r.) en de Ka ma (1.), gemeenschap brengt tusschen het houtrijke noorden, het korenrijke midden (Zwarte Aarde), het metaalrijke oosten (Oeral) en het vee- en zoutrijke zuiden (de Zuidrussische en de Kaspische steppen). Van Kazan af, waar de rivier van hoofdrichting verandert, stroomt ze langs den zoogenaamden B ergo ever. Aan den anderen kant strekt zich de lage, vlakke Weideoever uit. De Wolga mondt uit bij Astrakan, in de afgesloten Kaspische zee, wat een zeer nadeelige omstandigheid is. De grensrivier de Oeral is van ondergeschikt belang.

Rusland is nog veel meer een land van veeteelt en landbouw dan van fabrieksnijverheid. De laatste gaat echter sterk vooruit, gesteund door de ontginning der kolenbekkens van de Donetz, bij Moskou e. a., en door den steeds toenemenden invoer van huiden, katoen en andere ruwe voortbrengselen uit Russisch-Azië.

De tsaar of keizer van Rusland is onbeperkt alleenheerscher over zijn onderdanen en tevens hoofd der Grieksch-Katholieke kerk.

In 't N. is Archangel de voornaamste handelstad (hout en koren). Minder last hebben de havens van de Oostzee van den langdurigen winter, maar slechts een enkele, Li ba u, blijft steeds open. Behalve koren en hout, voeren ze vlas en lijnzaad uit. St.-Petersburg (1.4 mill.), de ruim gebouwde, door Peter den Grooten gestichte nieuwe hoofdstad, eerste handel- en fabriekstad, gelegen aan de westzijde des rijks, waar de Finsche golf diep in het land dringt en het korenrijke, oudrussische centrum nadert, waarmede de stad langs de Newa en verder langs rivieren en kanalen in gemeenschap staat. Riga (315), aan de Dunamonding. In het Njemengebied de handelstad Wilna (160). Aan de Weichsel ligt Warschau (700), de hoofdstad van het vroeger onafhankelijke Polen, de derde stad des rijks. De kolen van het bekken, dat zich op de grenzen van Silezië, Rusland en Oostenrijk bevindt,

Sluiten