Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

karavanen handel) en het kolossale hoogland Tibet (waarin de stad Lhasa, met groote Boeddhistische kloosters).

De Chincezen bezitten een eigenaardige, in sommige opzichten vrij hooge beschaving. Zonder onze Westersche hulpmiddelen, waarbij in de laatste eeuw de toepassingen van stoom en electriciteit op verkeersmiddelen en industrie zulk een groote rol spelen, hebben de Chineezen zich ontwikkeld tot een landbouwend, handeldrijvend en nijver volk. Hoofdproducten van den landbouw zijn rijst en thee, van de nijverheid (meest handenarbeid) zijde, porselein, papier. Eeuwenlang hebben zij zich tegtn de invallen der steppenvolken verdedigd door den grooten C h i n e e s c h e n muur en tegen het indringen der Westersche beschaving door hunne havens voor Europeesche en Amerikaansche schepen gesloten te houden. \ ooral sedert het midden dei negentiende eeuw zijn echter havens voor het verkeer geopend, terwijl nu met den aanleg van spoorwegen is begonnen.

De meeste en grootste steden liggen in de laagvlakte, aan den Jang-tse-kiang en aan de oostkust, die in de zuidhelft zeer havenrijk is. De grootste stad in 't Z. >s Kanton (900). In de nabijheid het Britsche Hongkong (170) en het Portugeesche Macao. Amoy verscheept veel koelies. Sjanghai (650) is een belangrijke handelstad in het mondingsgebied van den Jang-tse-Kiang. Nanking (260) is de stad der Chineesche geleerdheid. Hankeoe (870) ligt in de theedistricten. Peking (1.6 mill. ?) in het N., is de hoofdstad, tevens de hoofdzetel des keizers; Ti entsin is de havenstad ervan (750). Port Arthur is „gepacht door Japan, Weihaiwei door Engeland en Kiautsjeoe

door Duitschland.

§ 59. Japan is i'/r. maal zoo groot als Groot-Brittannië

en Ierland, maar iets minder dichtbevolkt. Hondo is het hoofdeiland. Ten gevolge van den laatsten oorlog met China is liet eiland Formosa aan Japan gekomen en na den oorlog met Rusland kreeg Japan de macht in Korea.

Japan is een landbouwende, industrieele en handeldrijvende

Sluiten